Klaessons Rör AB

Värmepumpar

När det gäller värmepumpar så jobbar vi ihop med alla sorts märken får vi välja som jobbar vi helst med Euronom, CTC och NIBE.


Euronom befinner sig i främsta ledet inom utveckling av effektiva och driftsäkra värmepumpar och värmesystem. Ända sedan företaget presenterade den första luft/vatten-värmepumpen 1977. Utvecklingsarbetet har resulterat i ett komplett program av världsledande värmepumpar och värmesystem. Euronom anpassar uppvärmningen för vårt nordiskt klimat.

Med värmepumpar från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig frihet att längre fram komplettera till exempel bergvärmen med andra kostnadseffektiva värmekällor. Värmepumpar från CTC är rustade både för dina drömmar och för olika scenarion när det gäller framtida tillgång och pris på energi. Så oavsett om du planerar att anlägga en swimmingpool, glasa in uteverandan eller bygga till för tonårsbarnen, kan du dimensionera värmesystemet för ditt nuvarande behov och senare köpa exempelvis solpaneler som levererar den komfort du då behöver.

NIBEs luftvärmepumpar är utvecklade och tillverkade för att klara det nordiska klimatet. Det säger en hel del om kapaciteten. Men att NIBEs luftvärmepumpar fungerar ner till -20 grader är inte allt. Den måste även klara att starta och stanna tusentals gånger om året i ur och skur.


© 2018 Klaessons Rör AB i Jönköping Tfn: 036-12 79 03