Klaessons Rör AB

Fjärrvärme och fjärrkyla

Vi använder produkter från Danfoss och Högfors vilket gör så att vi kan leverera prefabricerade.


Hur fungerar fjärrvärme?
Fjärrvärme är en distributionsform för energi som bygger på ledningar med varmvatten från ett centralt värmeverk till bostadshus och kommersiella byggnader i städer. Fjärrvärme är rent, effektivt och billigt tack vare den flexibla och storskaliga driften och de optimala förhållandena för värmeproduktion.

Vilka är fördelarna med fjärrvärme?
I städer och områden där byggnader kan anslutas till fjärrvärmenätet, är fjärrvärme det enklaste, säkraste och billigaste sättet att värma upp ditt hus.

Vi använder produkter från Danfoss vilket gör så att vi kan leverera prefabricerade fjärrvärme- centraler som är optimerade för hög prestanda med de allra senaste reglerkomponenterna.

Danfoss fjärrvärmecentraler kan snabbt designas, konfigureras och tillverkas. De provas före leverans för att säkerställa enkel installation och för att se till att de passar perfekt i byggnadens servicesystem.


© 2020 Klaessons Rör AB i Jönköping Tfn: 036-12 79 03